Facebook Reklam Sistemleri

Facebook Reklamlarında A/B Testleri

Facebook Reklamları A/B Testleri

Facebook reklamları için yakın zamanda kullanıma sunulan A/B testleri reklamverenler için önemli fırsatlar barındırıyor. Dijital medya planlamada ve websitesi yönetiminde çok ciddi fayda sağlayan A/B testleri çoğunlukla websiteleri, landing pageler (reklam açılış sayfaları), mobil uygulamalar ve reklam kreatifleri ve hedef kitleler için en verimli alternatifleri belirlemede kullanılıyor.

Faceebook reklamlarında da birçok profesyonel reklamveren zaten kendi denemeleri ile A/B testlerini kullanıyor olsa da Facebook Reklam Yöneticisi’ne eklenen bu özellik sayesinde pratik bir hale geliyor ve daha başlangıç seviyesindeki kullanıcıları da A/B testlerini kullanmaya teşvik ediyor.

Facebook SSS kısmından derlediğim bu bilgilerle Facebook Reklamları için A/B Testi kullanımı hakkında önemli seviyede bilgi edinebilirsiniz:

A/B Testi Nedir?

A/B Testleri, reklamverenlerin reklam kampanyalarının farklı unsurlarının kampanya performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. A/B Testleri, reklamlarınızın farklı sürümlerini test etmenize imkan tanıyarak, en iyi çalışan ve gelecekteki kampanyanızı ileri taşıyacak unsurları belirlemenizi sağlar.

Örneğin, A/B Testleri reklamverenlerin aynı reklamı iki farklı hedef kitle üzerinde test etmesine ve hangisinin daha yüksek performans gösterdiğini görmesine olanak sağlar. Ya da, dönüşümler veya bağlantı tıklamaları gibi iki yayın optimizasyonunu test etmek, hangisinin en iyi sonucu verdiğini görmek için kullanılabilir. Reklamverenler A/B Testlerini bunlar gibi farklı değişkenlerdeki değişikliklerin reklamın başarısını nasıl etkileyeceğini yorumlamak için kullanır.

Facebook A/B Testleri Nasıl Çalışır?

Facebook’un A/B Testi özelliği, reklamverenlerin birden fazla reklam seti oluşturmasına ve bu setleri birbirleriyle karşılaştırarak hangi stratejinin en iyi sonucu ürettiğini görmelerine olanak sağlar. Bu süreç şu şekilde işlemektedir:

 • A/B Testleri, hedef kitlenizi aynı kreatife sahip reklam setlerinin gösterildiği rastgele, birbiriyle çakışmayan gruplara ayırır.
 • Bu rastgelelik diğer faktörlerin grupların karşılaştırılmasına etki etmesini önlediğinden testin doğru şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Ayrıca her bir reklam setinin açık artırmada eşit şansa sahip olmasını sağlar.
 • Her bir reklam seti değişken adı verilen belirgin bir farklılığa sahiptir. Değişkeniniz farklı hedef kitle türleri, reklam alanları veya yayın optimizasyonları olabilir. Facebook reklamlarınızı çoğaltarak yalnızca sizin seçtiğiniz bir değişkeni değiştirir.
 • A/B Testlerinden en doğru sonucu almak için her seferinde tek bir değişkeni test etme olanağınız vardır. Örneğin, hangi değişikliğin performansı etkilediğinden emin olamayacağınızdan, iki farklı hedef kitleyi birbiriyle karşılaştırıyorken aynı zamanda iki yayın optimizasyonunu test edemezsiniz.
 • A/B Testleri çerezlere değil kişilere dayalıdır ve birden fazla cihazda sonuç üretir.
 • Her bir reklam setinin performansı kampanya amacınıza göre ölçülür ve ardından kaydedilir ve karşılaştırılır. En iyi performansı gösteren reklam seti kazanır.
 • Test tamamlandıktan sonra, bir bildirim ve sonuçları içeren bir e-posta alırsınız. Bu istatistikler reklam stratejinize güç katabilir ve sonraki kampanyanızı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

A/B testlerini Nerede Oluşturabilirim?

A/B testini, Reklam Yöneticisi veya Power Editor’ı kullanarak oluşturabilirsiniz.

Lütfen A/B Testlerinin şu anda tüm işletme amaçları için kullanılamayabileceğini unutmayın. Kampanya amacına göre kullanılabilmektedir.

Facebook A/B Testi Aşağıdaki İşletme Amaçlarını Destekler:

 • İnternet sitenizdeki dönüşümleri artırma (İnternet sitesi dönüşümleri)
 • Uygulamanızın yüklenmesini sağlama (Mobil uygulama yüklemeleri)
 • İşletmeniz için potansiyel müşteriler toplama (Potansiyel müşteriler bulma)

Kimler A/B Testi Oluşturabilir?

A/B Testleri genel olarak kullanılabilen bir yöntem olmasına karşın, şu anda tüm işletme hedefleri için kullanılamayabilir.

Reklamverenler, Reklam Yöneticisi veya Power Editor’da A/B testi uygulamaya uygun olmak için bir Business Manager hesabına ve Facebook tarafından gerekli görülen, test edilecek değişkenlerin boyutuna dayalı minimum bir bütçeye sahip bir kampanyaya sahip olmalıdır.

Mümkün olan en iyi test sonuçlarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla minumum bütçe eşikleri uygulanıyor.

Tek Bir Kampanyada Kaç Ayrı Reklam Seti Üzerinde A/B testi Uygulayabilirim?

Reklamverenler şimdilik tek bir kampanyada 2 reklam setini kullanarak (A/B testi) veya 3 reklam setini kullanarak (A/B/C testi) test yapabilir.

A/B Testleri ile Ne Tür Değişkenleri Test Edebilirim?

Reklamverenlere A/B testini aşağıdaki değişkenler için uygulama olanağı sunulur:

 • Hedef kitle
 • Yayın optimizasyonu
 • Reklam Alanları

Tek bir kampanyada, tek seferde sadece bir değişken test edilebilir. Aşağıda A/B testi uygulanabilen değişkenlere yönelik birkaç örnek verilmiştir.

Hedef Kitleler: Şimdilik, A/B Testleri yalnızca kayıtlı hedef kitlelerde uygulanabilmektedir. Örneğin, 2 farklı kayıtlı hedef kitleyi seçerek birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz. Kayıtlı hedef kitleniz bulunmuyorsa Reklam Yöneticisi’nde yeni kayıtlı hedef kitleler oluşturabilirsiniz. Gerçekleştirebileceğiniz testlerden bazıları:

 • Kayıtlı hedef kitle (A) ile kayıtlı hedef kitle (B)
 • Kayıtlı hedef kitle (A) ile kayıtlı hedef kitle (B) ile kayıtlı hedef kitle (C)

Yayın Optimizasyonları: A/B testini ayrıca yayın optimizasyonlarına uygulayabilirsiniz. Örneğin, bir testte tıklama için optimizasyon yaparken başka bir testte bağlantı tıklamaları için optimizasyon yapabilirsiniz. Gerçekleştirebileceğiniz testlerden bazıları:

 • Dönüşümler için optimizasyon (A) ile bağlantı tıklamaları için optimizasyon (B)
 • 1 günlük dönüşüm süresiyle dönüşümler için optimizasyon (A) ile 7 günlük dönüşüm süresiyle dönüşümler için optimizasyon (B) ile bağlantı tıklamaları için optimizasyon (C)

Reklam Alanları: A/B testini ayrıca reklam alanlarına da uygulayabilirsiniz. Örneğin, reklamlarınızın görüntülenmesini istediğiniz yeri belirlemek için otomatik reklam alanlarını seçebilir veya reklam alanlarını özelleştirebilirsiniz. Gerçekleştirebileceğiniz testlerden bazıları:

 • Otomatik reklam alanı seçme (A) ile özel reklam alanı (B)
 • Özel reklam alanların diğer özel reklam alanlarıyla değil, otomatik reklam alanlarıyla karşılaştırılması tavsiye edilir.

En iyi sonuçlar için bütçe ve planım ne olmalı?

A/B Testleri İçin Bütçe ve Plan Belirleme

Bütçenizi Belirleme

Facebook, A/B testlerinizin boyutuna ve kayda değer bir test üretmek için öngörülen tahmine dayalı olarak gerekli minimum bir bütçe belirler. Facebook, gerekli minimum bütçenin (veya daha yüksek bir tutarın) yeterli miktarla verinin test kazananını doğru şekilde belirlemesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Bu aşamadan sonra bütçe ve erişim reklam setleri arasında paylaştırılabilir. Tercihinize bağlı olarak eşit şekilde bölüştürebilir veya bir bileşene diğerlerine göre daha fazla ağırlık verebilirsiniz.

Planınızı Belirleme

Facebook, A/B testlerinin en az 3 gün, en fazla 14 günlük plana sahip olmasını tavsiye eder. 3 günden daha kısa süren testler kazananın doğru şekilde belirlenmesi için yeterli miktarda veri üretemeyebilir ve test kazananı genellikle 14 günden kısa sürede belirlendiğinden 14 günden uzun süren testler bütçe kullanımı açısından verimli olmayabilir.

A/B Testi Gerçekleştirirken Farklı Kreatifler Seçebilir Miyim?

Facebook her seferinde tek bir değişkenin test edildiğinden emin olmak için A/B testlerinde farklı kreatiflerin test edilmesini desteklemez.

Sonuçları Nasıl Öğrenirim?

Test sona erdiğinde, Reklam Yöneticisi’nde bir bildirim ve sonuçların bulunduğu bir e-posta alırsınız.

Bir A/B Testinde Kazanan Reklam Seti Nasıl Belirlenir?

Kazanan reklam seti, her bir reklam setinin sonuç başına ücreti karşılaştırılarak belirlenir. Sonuç başına (dönüşüm gibi) en düşük maliyete sahip olan reklam seti, Facebook’un ilişkilendirme sisteminde hesaplanır.

Testten elde edilen verilere dayalı olarak, Facebook kazanan sonucun kazanma sıklığını belirlemek için her bir değişkenin performansını on binlerce kez simüle eder. Bu yaklaşım her bir reklam seti için birçok kez performans simülasyonu yapılarak ve sonuçlar karşılaştırılarak kazananın doğru şekilde belirlenip belirlenmediğinin ölçülmesine yardımcı olur.

Kazanan belirlendiğinde Reklam Yöneticisi’nde bir bildirim alırsınız ve ayrıca tarafınıza sonuçların bulunduğu bir e-posta bildirimi gönderilir.

A/B Testini Yaptık, Peki Ya Sonra?

A/B testi sonuçlarını aldığınızda, en iyi performans gösteren reklam seti hakkındaki istatistikleri görmek için sonuçları inceleyebilirsiniz. Bu istatistikler reklam stratejinizi belirlemenize ve sonraki kampanyanızı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, çeşitli yayın optimizasyonu seçeneklerini test ederseniz ve oCPM en iyi performansı gösterirse, bir sonraki kampanyanızda bu yayın optimizasyonunu kullanın. Ya da, 18-30 yaş aralığındaki hedef kitlenin 31-43 yaş aralığındaki hedef kitleye göre daha iyi performans gösterdiğini belirlerseniz, 18-30 yaş aralığındaki hedef kitleyi farklı bir yaş aralığına sahip hedef kitleyle karşılaştırarak, performansını yeniden test edebilirsiniz.

A/B Testleri, hangi reklam stratejisinin sizin için iyi sonuç verdiğini ve hangilerinin vermediğini belirlemenize olanak sağlar. En iyi (veya en kötü) performans gösteren reklam setlerini inceleyerek, en çok değer sunan bileşeni daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Yılmaz Barış

2006 başında blog yazma heyecanıyla kendimi kaptırdığım dijital dünya sonrasında mesleğim ve hayatım haline geldi. 2008'de serbest zamanlı, 2012 sonrasında ise profesyonel olarak dijital pazarlama uzmanı/danışmanı olarak çalıştım. Ulusal ve global birçok farklı marka içi dijital pazarlama hizmetleri verdim. Çeşitli blog ve portallarda dijital pazarlama, dijitalleşme, yenilikçi teknolojiler, sosyal mecralar ve yeni iş fikirleri gibi beni heyecanlandıran konular üzerine yazmak yapmaktan en çok keyif aldığım işlerin başında geliyor.

2 Yorum Yapıldı

 • Denedim, bence oldukça yararlı ve pratik bir araç. A/B testlerini herkesin kullanması lazım, maliyetleri düşürüyor.

Yorum yazın